Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Russu, I  [Clear All Filters]
1970
Russu, I., 1970. Elemente autohtone în limba româna : substratul comun româno-albanez, Bucureşti: Editura Academiei Republicii Socialiste România.
1969
Russu, I., 1969. Die Sprache der Thraco-Daker, Bucureşti: Fundaţia Evenimentul.
Subscribe to Syndicate