Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Tkaczewski, D.  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
C
Tkaczewski, D., 2012. Czeski dorobek encyklopedyczny – Ottův slovník naučný jako uniwersalna encyklopedia narodowa. In K. Jarząbek, Ruttar, A., & Sojda, S., eds. Spotkania międzykulturowe. Językoznawstwo. Glottodydaktyka. Katowice: UŚ ; Gnome, pp. 200-216.
Subscribe to Syndicate