Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Tieck, Ludwig  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
T
Tieck, L., 1990. Der Gestiefelte Kater, Stuttgart: Reclam.
Оригиналното издание е от 1797 г., а втората, преработена версия е от 1811 г. Началото на пиесата е преведено на български: Лудвиг Тик, „Котаракът в чизми”, прев. Богдана Паскалева, Ирина Самоковска, Литературен вестник, бр. 20, 27.05.-2.06.2015, с. 10-11.
Subscribe to Syndicate