Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Николчина, Миглена  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
В
Кръстева, Ю., 1997. Времето на жените. In П. Дамянова et al., eds. Времето на жените. София: УИ „Св. Климент Охридски”, pp. 16-40.
С
Николчина, М., 1997. Смисъл и майцеубийство. Прочит на Вирджиния Улф през Юлия Кръстева, София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“.
Subscribe to Syndicate