Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Недкова, Константина  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
С
Недкова, К., Папазова, К. & Аргирова-Герасимова, М., 2007. Социологически поглед. In Списание „Библиотека“: Тематичен указател: 1984–2005 г. pp. 199-246.
В: [ibib]Шуманова2007[/ibib]
Шуманова, Н. et al., 2007. Списание „Библиотека“. Тематичен указател: 1984–2005 г., София: Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Subscribe to Syndicate