Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Проданов, Васил  [Clear All Filters]
2011
Проданов, В., 2011. Легитимация на прехода към втори български капитализъм. Ново време. Списание за социални идеи, политика и култура, 12, p.15.
Subscribe to Syndicate