Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Берон, Петър  [Clear All Filters]
Book
Берон, П., 1824. Буквар с различни поучения, Брашов: Антон Йованович.
Собрани от Петра х. Беровича за болгарските училища ; Напечата ся сас помощта г. Антоньова Иоановича..
Subscribe to Syndicate