Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Фабиан, Бернхард  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Ф
Фабиан, Б., 2001. Ученият като читател. In А. Гергова & Даскалова, К., eds. История на книгата. Книгата в историята. София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски", pp. 300–322.
Subscribe to Syndicate