Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 41 results:
Filters: Author is Василка Радева  [Clear All Filters]
1980
Радева, В., 1980. Летни курсове по германистика в Лайпциг. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), pp.86–87.
1985
Радева, В., 1985. Семантична структура на десубстантивните глаголи в българския и немския език. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 10(1), pp.18–23.
1992
Радева, В., 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.107–108.
Радева, В., 1992. Максим Сл. Младенов (1930–1992). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.107–108.
1995
Радева, В., 1995. Димитър Матов (1864–1896). Българска реч, 1(1), pp.24–25.
Радева, В., 1995. Иван Леков (1904–1978). Българска реч, 1(1), pp.25–26.
Думи със значение 'място за съдовете за вода' в българските говори.
Радева, В., 1995. Къде сме ние?. Българска реч, 1(1), pp.9–10.
Радева, В., 1995. Максим Славчев Младенов. Българска реч, 1(2), pp.7–8.
2000
Радева, В., 2000. Търпим или търпелив. Българска реч, 6(1–2), pp.40–41.

Pages

Subscribe to Syndicate