Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Стойков, Стойко  [Clear All Filters]
2006
Андрейчин, Л. et al., 2006. Български тълковен речник 4th ed. Д. Попов, ed., София: Наука и изкуство.
2002
Стойков, С., 2002. Българска диалектология 4th ed., София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов". Available at: http://promacedonia.org/jchorb/st/index.htm [Accessed 1.07.2014AD].
1995
Стойков, С., 1995. Кирил Мирчев. Българска реч, 1(4), pp.6–8.
Стойков, С., 1995. Любомир Андрейчин. Българска реч, 1(3), pp.6–8.
1993
Виж и [ibib]Андрейчин2006[/ibib]
Subscribe to Syndicate