Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Dziarnowska, Wioletta  [Clear All Filters]
Book Chapter
Żegleń, U., 2006. Refleksja metodologiczna nad kategorią umysłu. In W. Dziarnowska & Klawiter, A., eds. Mózg i jego umysły. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo, pp. 137–160.
Kardela, H., 2006. Koncepcja umysłu ucieleśnionego w kognitywizmie. In W. Dziarnowska & Klawiter, A., eds. Mózg i jego umysły. Poznań: Zysk i S-ka Wydawnictwo.
Subscribe to Syndicate