Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 7 results:
Filters: Author is Мирчев, Кирил  [Clear All Filters]
1966
Мирчев, К., 1966. Към езиковата характеристика на Охридския апостол от XII в. In Климент Охридски. Сборник от статии по случай 1050 години от смъртта му. София: БАН, pp. 107–120.
Subscribe to Syndicate