Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Балчев, Владимир  [Clear All Filters]
1999
Балчев, В., 1999. Родопската Света гора и Перущинският манастир “Св. Св. Теодор Стратилат и Теодор Тирон”. In Е. Дроснева, ed. Перущица – гласове от миналото, настоящето и бъдещето. Пловдив: Народна библиотека „Иван Вазов“, pp. 19–29.
Subscribe to Syndicate