Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 1 results:
Filters: Author is Стоянова, Люба  [Clear All Filters]
1995
Стоянова, Л., 1995. Втора международна конференция за комуникацията в Банска Бистрица, Словакия (ІХ, 1994). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 20(4–5), p.132.
Subscribe to Syndicate