Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Попова, Зорка  [Clear All Filters]
1989
Попова, З., 1989. Александър Ничев (1922–1988). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 14(6), pp.91–92.
1982
Попова, З., 1982. Библиография на трудовете на проф. д-р Александър Ничев (1972–1981). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 7(5), pp.62–64.
Subscribe to Syndicate