Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Бояджиев, Димитър  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Бояджиев, Д., 1992. Борис Геров (1903–1991). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.105–107.
Бояджиев, Д., 1990. Библиография на трудовете на Веселин Бешевлиев. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(1), pp.103–104.
Бояджиев, Д., 1984. Библиография на трудовете на Кирил Влахов (1973–1983). Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(6), pp.92–94.
Subscribe to Syndicate