Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 2 results:
Filters: Author is Сачев, Евгений  [Clear All Filters]
2008
Сачев, Е., 2008. Модел на маркетингова стратегия на музея. In Известия на Старозагорския исторически музей. Стара Загора: Тракийски свят АД.
Subscribe to Syndicate