Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 5 results:
Filters: Author is Георгиев, Павел  [Clear All Filters]
Journal Article
Георгиев, П., 2006. Стохълмието и неговите центрове. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 30(4), pp.54–68.
Георгиев, П., 2008. Превратът през 927 година. Преславска книжовна школа, 10, pp.424–438.
Георгиев, П., 2004. Към семантиката на датировката „етх бехти". Palaeobulgarica / Старобългаристика, 28(2), pp.20–33.
Георгиев, П., 2002. Името Карвуна и прабългарите. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 26(2), pp.70–82.
Георгиев, П., 1981. За един надгробен надпис от Плиска. Palaeobulgarica / Старобългаристика, 5(1), pp.88–93.
Subscribe to Syndicate