Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 4 results:
Filters: Author is Янева  [Clear All Filters]
2013
Янева, М., 2013. Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите - училището и младите потребители. In Е. Стоянова, ed. Маркетингово проучване и оценка на взаимодействието между музеите - училището и младите потребители. София: НИМ.
Subscribe to Syndicate