Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 3 results:
Filters: Author is Ласкова  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Е
Ласкова, Л., 2005. Едно интервю. Комуникативни стратегии и джендър. In В. Стефанов, Тишева, Й., & Божанкова, Р., eds. Как с думи се правят светове. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, pp. 434-446.
Subscribe to Syndicate