Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 13 results:
Filters: Author is Брезински  [Clear All Filters]
1999
Записал Стефан Брезински.
Брезински, С., 1999. Насаждам на пачи яйца. Българска реч, 5(1), pp.23–24.
Брезински, С., 1999. Системата на съвременните български сказуеми. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии, 87(1. Езикознание), pp.5–34.
1997
Брезински, С., 1997. Как се сади райграс?. Българска реч, 3(3–4), pp.19–20.
Брезински, С., 1997. Обръщенията. Българска реч, 3(3–4), pp.18–19.
1983
Брезински, С., 1983. Четвърта българо-полска конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.126–128.
1979
Брезински, С., 1979. Няколко лексикални белоруско-български паралели. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.35–37.
Subscribe to Syndicate