Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 13 results:
Filters: Author is Брезински  [Clear All Filters]
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 
Б
Брезински, С., 1999. Системата на съвременните български сказуеми. Годишник на Софийския университет. Факултет по славянски филологии, 87(1. Езикознание), pp.5–34.
Брезински, С., 1998. „Морен сокол пие..“. Българска реч, 4(1), p.23.
Брезински, С., 1996. Завера и за вярата. Българска реч, 2(1), pp.31–32.
Брезински, С., 1983. Четвърта българо-полска конференция. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 8(3), pp.126–128.
Брезински, С., 1998. Липѝр – урисѝт – лѝуса. Българска реч, 4(2), p.24.
Брезински, С., 1995. Романя не е Румъния. Българска реч, 1(4), pp.27–28.
Брезински, С., 1979. Няколко лексикални белоруско-български паралели. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.35–37.
Брезински, С., 1997. Обръщенията. Българска реч, 3(3–4), pp.18–19.
Брезински, С., 1999. Насаждам на пачи яйца. Българска реч, 5(1), pp.23–24.
Брезински, С., 1997. Как се сади райграс?. Българска реч, 3(3–4), pp.19–20.
Записал Стефан Брезински.
Брезински, С., 1996. Заек и паяк. Българска реч, 2(2), pp.15–16.
Subscribe to Syndicate