Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 25 results:
Filters: Author is Асенова  [Clear All Filters]
Book
Хаджиева, Е. et al., 2014. Как се общува на български?, София: Гутенберг.
Хаджиева, Е. et al., 2012. Разбирам и говоря, София: Гутенберг.
Шуманова, Н. et al., 2007. Списание „Библиотека“. Тематичен указател: 1984–2005 г., София: Народна библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“.
Хаджиева, Е. et al., 2013. Текстове плюс, София: Гутенберг.
Journal Article
Асенова, П., 1992. Балканистичен колоквиум в Бохум. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(5), pp.98–99.
Асенова, П., 1979. Българо-гръцки симпозиум. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(3), pp.122–123.
Асенова, П., 1980. Втора лятна школа по езикознание в Залцбург. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 5(2), pp.87–88.
Асенова, П., 2000. Ден – светъл и прозрачен. Българска реч, 6(3–4), pp.42–44.
За проф. Петър Динеков.
Асенова, П., 2000. Ден – светъл и прозрачен. Българска реч, 6(3–4), pp.42–44.
За проф. Петър Динеков.
Асенова, П., 1979. Езикознанието на Българо-румънския симпозиум в Букурещ. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 4(2), pp.111–114.
Асенова, П., 1981. За мястото на българския език между балканските езици. 2. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Conrastive linguistics, 6(3–5), pp.145–149.
Кацори, Т., Дукова, У. & Асенова, П., 1984. Към характеристиката на тайните говори в България. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 9(1), pp.29–43.
Асенова, П., 1997. Моско Москов на седемдесет години. Българска реч, 3(3–4), pp.46–48.
Асенова, П., 2002. Някои проблеми на изследването на глаголната система на балканския езиков съюз. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 27(3), pp.5–15.
Асенова, А., 2013. Паралингвистика и етикет. Българска реч, 19(3), pp.20 – 31.
Асенова, П., Кацори, Т. & Дукова, У., 1990. Повторението. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 15(4–5), pp.102–105.
Асенова, П. & Алексова, В., 2008. Физическото и душевното състояние на човека според няколко балкански метафори. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 33(2), pp.5–17.
Асенова, П., 1992. Шести българо-гръцки симпозиум. Съпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics, 17(4), pp.119–120.
Subscribe to Syndicate