Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 14 results:
Filters: Author is Андрейчин  [Clear All Filters]
Book
Виж и [ibib]Андрейчин2006[/ibib]
Андрейчин, Л. et al., 2006. Български тълковен речник 4th ed. Д. Попов, ed., София: Наука и изкуство.
Book Chapter
Андрейчин, Л., 1973. За различните оттенъци при изразяване на учтивост. In Езикови тревоги. София: Наука и изкуство, pp. 147 – 148.
Journal Article
Андрейчин, Л., 2000. Иван Вазов (1850-1921). Българска реч, 6(1–2), pp.7–12.
Андрейчин, Л., 2010. Мъките на словото. Българска реч, 16(1-2), pp.11 – 15.
Андрейчин, Л., 2010. Стефан Младенов (1880 – 1963). Българска реч, 16(3), pp.12 – 15.
Андрейчин, Л., 1998. Христо Ботев. Българска реч, 4(1), pp.7–9.
Subscribe to Syndicate