Skip to content Skip to navigation

Език, култура и национална сигурност. Eзикът и културата в съвременния свят

TitleЕзик, култура и национална сигурност. Eзикът и културата в съвременния свят
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2012
AuthorsЗахариева, Й
Book TitleСборник с материали от Международна научна конференция. Бургас, 22-23 юни 2012
Pagination175–182
PublisherЗнак '94
Place PublishedВелико Търново
Publication Languagebul
Citation KeyЗахариева2012
Subscribe to Syndicate