Skip to content Skip to navigation

Използване на някои фразеологизми в обучението по български език като чужд

TitleИзползване на някои фразеологизми в обучението по български език като чужд
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2006
AuthorsЯнкова, Н, Кръстева, М, Йълмаз, К, Йълмаз, А
JournalНаучни трудове - Университет по хранителни технологии – Пловдив
Volume53
Issue2
Pagination365–369
Citation KeyЯнкова2006
Subscribe to Syndicate