Skip to content Skip to navigation

Нов етнолингвистически труд, посветен на народната календарна терминология (П. Легурска, М. Китанова. Тематичен речник на термините на народния календар. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2008, 150 с.)

TitleНов етнолингвистически труд, посветен на народната календарна терминология (П. Легурска, М. Китанова. Тематичен речник на термините на народния календар. Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“, 2008, 150 с.)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsЖелезарова, Р
JournalБългарска реч
Volume14
Issue2-3
Pagination74 – 77
Publication Languagebul
Citation KeyВитанова2008а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate