Skip to content Skip to navigation

Професор в очила или за интерферентните грешки в българската реч на руси

TitleПрофесор в очила или за интерферентните грешки в българската реч на руси
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsВелкова, Й
JournalБългарска реч
Volume19
Issue3
Pagination100 – 102
Publication Languagebul
Notes

Статията е публикувана и в електронното списание Littera et Lingua 11 (2014), 1-2.

Translated Title"Professor in glasses" (‘Професор в очила’). Errors made by Russian Students of Bulgarian due to Interference
Citation KeyВелкова2013
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate