Skip to content Skip to navigation

Българска кирилска епиграфика IX – XV в.

TitleБългарска кирилска епиграфика IX – XV в.
Publication TypeBook
Year of Publication1993
AuthorsСмядовски, С
PublisherАгата-А
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyСмядовски1993a
Subscribe to Syndicate