Skip to content Skip to navigation

Христо Ботйов

TitleХристо Ботйов
Publication TypeNewspaper Article
Year of Publication1921
AuthorsСмирненски, Х
NewspaperБотев лист. Издание на Съюза на артистите, музикантите и театралните служещи в България
Volume2
Issue Date02.06.1921
Citation KeyСмирненски1921
Цитирано в: 
Subscribe to Syndicate