Skip to content Skip to navigation

Книгата и четенето – някои добри практики за стимулиране на четенето в Университета по библиотекознание и информационни технологии

TitleКнигата и четенето – някои добри практики за стимулиране на четенето в Университета по библиотекознание и информационни технологии
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsПарижкова, Л
Book TitleЧетенето в реална и електронна среда : Мотивация и опит на библиотеките и образователните институции
Pagination123–128
PublisherЗа буквите – О писменехь
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyПарижкова2014b
Subscribe to Syndicate