Skip to content Skip to navigation

Изследване на съвременни тенденции в областта на книгата и четенето

TitleИзследване на съвременни тенденции в областта на книгата и четенето
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2013
AuthorsПарижкова, Л
EditorВасилева, РИлиев, Станчева, ССвиле, Янкова, ИВасил
Book TitleДигиталното настояще и бъдеще : икономически, културни, образователни, правни и технологични въздействия. Сборник с доклади от научна конференция с международно участие, 9-10 април 2013 г., Метрополитън Хотел, София
Pagination109–117
PublisherЗа буквите – О писменехь
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyПарижкова2013а
Subscribe to Syndicate