Skip to content Skip to navigation

За представянето на някои немски заемки в нашите речници на чуждите думи

TitleЗа представянето на някои немски заемки в нашите речници на чуждите думи
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsПарашкевов, Б
JournalБългарска реч
Volume19
Issue1
Pagination25–31
Publication Languagebul
Citation KeyПарашковов2013
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate