Skip to content Skip to navigation

Проблеми на устната комуникация – VIII национална научна конференция (Велико Търново, 5 – 6 юни 2008)

TitleПроблеми на устната комуникация – VIII национална научна конференция (Велико Търново, 5 – 6 юни 2008)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsМихайлова-Сталянова, Н
JournalБългарска реч
Volume14
Issue2-3
Pagination102 – 103
Publication Languagebul
Citation KeyМихайлова-Сталянова2008
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate