Skip to content Skip to navigation

Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika

TitlePoredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika
Publication TypeBook
Year of Publication2008
AuthorsMatasović, R
Series TitleTheoria
Edition1
Number of Pages362
PublisherMatica hrvatska
Place PublishedZagreb
Publication Languagehrv
ISBN9789531508407
Abstract

Nastala na spoznajnim temeljima i poredbenopovijesnim metodološkim načelima suvremene indoeuropeistike, Poredbenopovijesna gramatika hrvatskoga jezika prvi put na jednome mjestu iscrpno obrađuje povijest glasova i oblika suvremenoga hrvatskog standardnog jezika, uspoređujući tu povijest s glasovima i oblicima drugih indoeuropskih i baltoslavenskih jezika. Pa može li, pitat će se tko, takva knjiga biti zanimljiva ikome drugom osim stručnjacima?

Može, jer iza metodološki strogo postavljenoga lingvističkog pristupa razmatranju povijesti hrvatskoga jezika, pronaći će pažljiv čitatelj i elementarna znanja o poredbenopovijesnome jezikoslovlju te odgovore na neke izrazito popularne prijepore o razvitku hrvatskoga naroda i njegova standardnoga jezika.

Notes

3 karte, tablice, kazalo hrvatskih riječi, kazalo osoba, bibliografija

Citation KeyMatasovic2008
Subscribe to Syndicate