Skip to content Skip to navigation

Инвентарни описи на лични фондове

TitleИнвентарни описи на лични фондове
Publication TypeBook
Year of Publication1983
Series EditorМаринов, А, Петрова, Н
VolumeЧаст V. Л.ф. № 1214 Димитър Цончев – археолог. Л.ф. № 1658 Петър Детев – археолог
PublisherОкръжен държавен архив – Пловдив
Place PublishedПловдив
Citation KeyМаринов1983
Subscribe to Syndicate