Skip to content Skip to navigation

За някои прагматични маркери в рамките на устния обучителен дискурс

TitleЗа някои прагматични маркери в рамките на устния обучителен дискурс
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2014
AuthorsМанова, Р, Иванов, И
JournalБългарска реч
Volume20
Issue2
Pagination88-94
Publication Languagebul
Citation KeyМанова2014
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate