Skip to content Skip to navigation

Zajednička povijest hrvatskih narječja

TitleZajednička povijest hrvatskih narječja
Publication TypeBook
Year of Publication2012
AuthorsLukežić, I
Volume1. Fonologija
PublisherHrvatska sveučilišna naklada
Place PublishedZagreb
Citation KeyLukezic2012
Subscribe to Syndicate