Skip to content Skip to navigation

Турцизмите в културно-образователния контекст

TitleТурцизмите в културно-образователния контекст
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsКръстева, В
JournalБългарска реч
Volume18
Issue3
Pagination31-35
Publication Languagebul
Citation KeyКръстева2012
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate