Skip to content Skip to navigation

Преподаване на български език на чешки студенти паралелно с друг южнославянски език

TitleПреподаване на български език на чешки студенти паралелно с друг южнославянски език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsКрейчова, Е
JournalБългарска реч
Volume19
Issue1
Pagination44–47
Publication Languagebul
Citation KeyКрейчова2013
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate