Skip to content Skip to navigation

Отношенията между родители и деца спред българските пословици

TitleОтношенията между родители и деца спред българските пословици
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsКитанова, М
JournalБългарска реч
Volume15
Issue1-2
Pagination81 – 87
Publication Languagebul
Citation KeyКитанова2009
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate