Skip to content Skip to navigation

Колко дявола се събират на върха на иглата, или за бройната форма при назва­нията на свръхестествените същества

TitleКолко дявола се събират на върха на иглата, или за бройната форма при назва­нията на свръхестествените същества
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsИванов, И
JournalБългарска реч
Volume17
Issue2
Pagination49-57
Publication Languagebul
Citation KeyИванов2011
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate