Skip to content Skip to navigation

Стилове на познание и учене. Теории. Диагностициране

TitleСтилове на познание и учене. Теории. Диагностициране
Publication TypeBook
Year of Publication2004
AuthorsИванов, И
PublisherУниверситетско издателство „Епископ Константин Преславски”
Place PublishedШумен
Citation KeyИванов 2004
Subscribe to Syndicate