Skip to content Skip to navigation

Нарицателни и звателни термини за 'no-възрастен роднина от мъжки пол' в българския език

TitleНарицателни и звателни термини за 'no-възрастен роднина от мъжки пол' в българския език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsХолиолчев, Х
JournalБългарска реч
Volume14
Issue1
Pagination73 – 84
Publication Languagebul
Citation KeyХолиолчев2008а
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate