Skip to content Skip to navigation

Spór o społeczne funkcje edukacji : Z perspektywy teorii funkcjonalizmu strukturalnego i teorii konfliktu

TitleSpór o społeczne funkcje edukacji : Z perspektywy teorii funkcjonalizmu strukturalnego i teorii konfliktu
Publication TypeBook
Year of Publication2010
AuthorsHinc, S
Number of Pages304
PublisherWyższa Szkoła Zawodowa Kadry dla Europy
Place PublishedPoznań
Publication Languagepol
Citation KeyHinc2010
Subscribe to Syndicate