Skip to content Skip to navigation

Фразеология и дидактика

TitleФразеология и дидактика
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2010
AuthorsГливинская, В
Book TitleЛексикографията в европейското културно пространство. Материали от Петата национална конференция с международно участие по лексикография и лексикология, София, 19-20 октомври 2009 г.
Pagination379–388
PublisherЗнак '94
Place PublishedВелико Търново
Citation KeyГливинская2010
Subscribe to Syndicate