Skip to content Skip to navigation

Катихизис за земляделието или Първоначално изучавание на земляделието. За в училищата и за секиго. Извлечено из най-новите ръководства

TitleКатихизис за земляделието или Първоначално изучавание на земляделието. За в училищата и за секиго. Извлечено из най-новите ръководства
Publication TypeBook
Year of Publication1874
AuthorsГинчев, Ц
Edition2
PublisherВ печатницата на Карапетров и друж.
Place PublishedЦариград
Publication Languagebul
Keywordsучебни пособия; ХІХ век
Citation KeyГинчев1874
Subscribe to Syndicate