Skip to content Skip to navigation

Археология на знанието

TitleАрхеология на знанието
Publication TypeBook
Year of Publication1996
AuthorsФуко, М
TranslatorКолева, А
Number of Pages248
PublisherНаука и изкуство
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Keywordsепистемология; Научно познание -- философски проблеми; Познание -- теория
Citation KeyФуко1996
Subscribe to Syndicate