Skip to content Skip to navigation

Търсенето на дистанция: Негация и негативност в литературната теория на Волфганг Изер

TitleТърсенето на дистанция: Негация и негативност в литературната теория на Волфганг Изер
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2003
AuthorsФлук, В
EditorКьосев, А, Ковачев, О
Book TitleЧетенето в епохата на компютри, медии и Интернет
Pagination160 – 202
PublisherФигура
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyФлук2003
Subscribe to Syndicate