Skip to content Skip to navigation

Libri Slavici

Export 6021 results:
Filters: Filter is   [Clear All Filters]
2013
Асенова, А., 2013. Паралингвистика и етикет. Българска реч, 19(3), pp.20 – 31.
Александрова, М., 2013. По пътя на пипера (Произход, разпространение, употреба,. Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.
Яницки, М., 2013. Правдоподобията от таблоидите. Българска реч, 19(1), pp.20–24.
Статията е публикувана и в електронното списание Littera et Lingua 11 (2014), 1-2.
Холиолчев, Х., 2013. Ръст и растеж. Българска реч, 19(3), pp.111 – 112.
Славова, Т., 2013. Славянският превод на посланието на патриарх Фотий до княз Борис-Михаил, София: Университетско издателство "Св. Климент Охридски".
Резюме на английски.Страница за книгата в сайта.
Стоянова, Н., 2013. Смъртта и времето (Лирически диалози от 20-те години на хх в. върху произведения на Никола Фурнаджиев, Асен Разцветников, Атанас Далчев, Димитър Пантелеев и др.). Годишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies, 98.

Pages

Subscribe to Syndicate